No egional liige. Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

Standardsätete Section 7.

Sihtkapitali nõukogu 1 Iga sihtkapitali tegevust korraldab selle sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused.

Sihtkapitali nõukogu 1 Iga sihtkapitali tegevust korraldab selle sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitali nõukogu liikmed 1 Nõukogu liikmed täidavad oma ülesandeid kuni nõukogu uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Vabanenud nõukogu liikme asemele kinnitatakse uus esindaja vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 14 1.

Sihtkapitali nõukogu liikmed 1 Nõukogu liikmed täidavad oma ülesandeid kuni nõukogu uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu.

no egional liige Paksus voi pikk liige

Vabanenud nõukogu liikme asemele kinnitatakse uus esindaja vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 14 1. Sihtkapitali nõukogu töökord 1 Sihtkapitali nõukogu iga koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kultuuriminister, edaspidi sihtkapitali nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

no egional liige Liige paksuse pikkus

Nõukogu liikmeid informeeritakse istungist kirjal ikult vähemalt 10 päeva ette. Ekspertgrupi liikmed ja töökord 1 Ekspertgrupp koosneb viiest liikmest ja selle koosseisu kinnitab Kultuurkapitali nõukogu kaheks aastaks maakonna kultuurivaldkonnas tegutsevate isikute hulgast.

Liikme koosseisust väljaarvamisel nimetab nõukogu ekspertgrupi vabanenud kohale uue liikme vastava maakonna kultuurivaldkonnas tegutsevate isikute hulgast. Erakorralise koosoleku kokkukutsumist võivad nõuda vähem alt kolm liiget.

no egional liige Klianniki liikme suurendamiseks

Lepingule kirjutab Kultuurkapitali poolt alla nõukogu esimees.