Tavalise meessoost liige

Zondervan, KT. Mis harjutusi võib suurendada peenise suurus. Rudolf Peets. Tõeliselt suurendada pikkus või laius liige saab ainult läbi kirurgilist sekkumist.

Hispaania gerilja vastuhakk Prantsuse sissetungile Õige keele kasutuse korral, meessoost guerrilla liige on aguerrillero [ɡeriˈʎeɾo] naissoost liige guerrillera. See oskussõna oli populaarne Poolsaaresõja perioodil, kui Hispaania rahvas astus vastu Napoleoni vägedele ja võitles endast tunduvalt tugevama armeega, kasutades guerrilla strateegiat.

Tavalise meessoost liige

Mõistet "gerilja" sissid kasutati inglise keeles Siiski, enamikus keeltes tähistab gerilja seda kindlat sõjapidamise viisi. Deminutiivvormi kasutamine kutsub esile ka erinevuse arvudes, suuruses ja ulatuses gerilja armee ja ametliku, riigi kutselise sõjaväe vahel.

HERO WARS (HOW ADVERTISING WORKS)

Strateegia, taktika ja korraldus[ muuda muuda lähteteksti ] Boeri sossod teise Boeri sõja ajal Lõuna-Aafrikas Sissisõja strateegia ja taktika keskendub väikese, mobiilse väe kasutamises võideldes suurema ja kohmakamaga. Taktikaliselt väldib sissi armee kohtumisi suurte vastasvägedega, kuid otsib võimalusi ja elimineerib väikeseid gruppe sõdureid, et vähendada kahjusid ja kurnata vastasväge.

Tavalise meessoost liige

Sihtmärgid ei ole piiratud ainult personalile, vaid sinna kuuluvad ka vastase ressursid. Seda Tavalise meessoost liige kasutatakse, et nõrgestada vaenlast, ning lõpuks muuta sõjapidamine vaenlasele võimatuks, sundides vastas vägesid taganema.

Andu Rämmer Uuringutes on harva vaatluse all kogu populatsioon: kõikseid, kogu populatsiooni haaravaid uuringuid nt elanikkonna rahvaloendus viiakse nende kulukuse tõttu läbi harva. Tavaliselt tehakse laiema populatsiooni kohta järeldused seda esindava valimi põhjal. Valimi moodustamisel lähtutakse esinduslikkuse põhimõttest: see peab olema esinduslik uuritava üldkogumi või populatsiooni suhtes, mille kohta tahame järeldusi teha.

Levib valearvamus, et sissisõja pidamiseks peab end varjama kui tsiviilisik, et hägustada vastasvägede võimet teha vahet sõprade ja vaenlaste vahel. See ei ole siiski peamine eesmärk.

Tavalise meessoost liige

Seda sorti sõjapidamist võib kasutada kõikjal, kus võitlejatel on võimalust end varjata ja, kus seda eelist ei saa kasutada suuremad ja tavapärasemad väeüksused.

Kommunismi juhid, nagu näiteks Mao Zedong ja Põhja-Vietnami Ho Chi Minhkasutasid mõlemad sissisõda, andes sellele teoreetilise raamistiku, mida kasutati hilisemate sarnaste taktikate mudelina.

Tavalise meessoost liige

Näiteks Kuuba foco-teooria ja Nõukogude vastane Mujahadeen Afganistanis. Hiljutine kasv oli osaliselt inspireeritud gerilja temaatiliste teoreetiliste töödega, alustades Matías Ramón Mella teosest "Manual de Guerra de Guerrillas", mis on kirjutatud Need teosed iseloomustavad sissisõjanduse taktikaid, kui, vastavalt Che Guevara tekstile, kasutatud enamuse pooldatud, kuid väiksema võitlejate arvuga poole poolt.

Siiski, tavalise sõja jälgi ei ole ilmunud enne eKr Egiptuses ja Mesopotaamias.

Tavalise meessoost liige

Valgustusajast alates on ideoloogiad nagu natsionalism, liberalism, sotsialism ja religioossed alused mänginud tähtsat rolli mässude ja sissisõjanduse kujundamisel. Juhtimisel kasutatud innovaatilise taktika Tavalise meessoost liige sai ta hüüdnime Terror Romanorum Roomlaste terror.

Teine märkimisväärne sissisõjanduse näide on Ta ajas kokku väikesed armeed ja korraldas korduvaid ründeretki sõjaväe laagritesse ja võitis palju lahinguid isegi väikeste vägedega.

Tavalise meessoost liige