Foto koige suurema suurusega. Viimased kommentaarid

Seejärel võeti kassetilt ära plaati valguse eest kaitsev vahetükk ja tunde järgi säritamiseks eemaldati objektiivi eest sobivaks ajaks kate. Katsetati selliste niiskustimavate ainetega nagu mesi, tanniin , suhkur, tee, kohv, õlu ja vaarikasiirup; naljatades on seda aega fotoajaloos nimetatud ka "kulinaarseks perioodiks". Mis pildi suurused kõige paremini toimivad? Et selles keskkonnas edukalt müüa, tuleb pildimaterjali tõsiselt suhtuda.

Pilditöötlus Sissejuhatus Fototöötlus teenib mitmesuguseid eesmärke. Selle eesmärgi vaatepunktist võttes on ideaalne fototöötlus selline, kus tehakse vaid hädatarvilik ning sedagi soovitakse teha võimalikult vähe.

Foto koige suurema suurusega

Seega sõltub lõpptulemuse kvaliteet kõige rohkem sellest hetkest, mil foto tehakse — hiljem tehtud töötlus saab seda paremuse suunas mõjutada õige vähe. Tihti mõistetakse fototöötluse all Foto koige suurema suurusega sellist protsessi, kus fotot moonutatakse sedavõrd, et see Foto koige suurema suurusega kujuta enam täpselt seda olukorda, mis oli pildi tegemise ajal.

Foto koige suurema suurusega

Siin võib olla tegu nii kunstiliste ja esteetiliste taotlustega, aga näiteks ka sooviga õppeesmärkidel rõhutada mõnd objekti või objekti omadust. Kuigi internetist võib leida küllalt juhendeid, mille abil ka algaja võib hakkama saada efektsete moonutustega, tuleks esmalt siiski endale selgeks teha põhialused. GIMP-i esmakordsel käivitamisel luuakse arvutis kasutajale mitmesuguseid katalooge ja tehakse seadistusi, mille läbimiseks tuleb klõpsata nuppudel "Continue" 5×.

Foto eraldusvõime ja mõõtmed Esmalt tuleb meelde tuletada seda, et foto reaalne eraldusvõime on omadus, mis ei sõltu ainult fotofaili salvestatud andmetest, vaid ka meediumist, kus seda faili parajasti taasesitatakse. Eraldusvõimele tuleb rohkem tähelepanu pöörata siis, kui eesmärgiks on foto paberil välja trükkida.

Pilditöötlus

Trükkimisele mineva foto eraldusvõime võiks olla vähemalt ppi. Kui aga jutt on esitamisest arvutiekraanil, siis räägitakse eraldusvõime asemel enamasti foto mõõtmetest pikslites. Sellist lihtsustust on võimalik kasutada seetõttu, et suure osa kasutusel olevate monitoride eraldusvõime jääb suhteliselt väikesesse vahemikku suur osa ppi, kohtab ka monitore eraldusvõimete vahemikus ppi Valides arvutis esitamiseks mõeldud foto mõõtmeid, tuleb esmalt teada laialt kasutatud ekraaniresolutsioone ekraani mõõtmeid pikselites.

Hetkel võib arvestada, et tüüpiline kasutaja omab vähemalt XGA x resolutsiooniga monitori. See näitaja on aga läbi aja kiiresti muutuv — tasub end kursis hoida. Seejärel ei maksa eeldada, et kogu seda saadaolevat ala kasutatakse just teie foto vaatamiseks. Oma ruumi võtavad ka aknaraamid liiatigi ei pruugi see aken olla maksimaalsete võimalike mõõtmetegaoperatsioonisüsteemi elemendid nt.

Veebikeskkondade puhul võtavad oma ruumi õpikeskkonna, foorumi, galerii või blogi päis, külgmenüüd jms. Seega — kui foto külgede suhe onsiis tulevad kõne alla suurused x ja äärmisel juhul x Esimest võib kasutada pigem siis, kui tahate esitada palju pilte korraga, teist siis, kui pilte on vähem ja nende olulisus on suurem.

Alati tasub uurida, kas on võimalus korraldada pildigalerii või foorumipostitus nii, et algselt kuvatakse x pildid ja soovi korral võib pildile klikkides vaadata kas suuremat versiooni x või siis pilti originaalsuuruses. Nii mõnigi galeriikeskkond Foto koige suurema suurusega mõõtmete valiku ja originaalide linkimise eest ise. Kasutaja ülesandeks on vaid fotod sisse laadida ning albumite kaupa organiseerida.

Ei maksa ka unustada, et suuremad pildimõõtmed tähendavad ka suuremat pildifaili.

Technology Stacks - Computer Science for Business Leaders 2016

Näiteks pilte Vaike peenise suurus teel saates ei ole hea mõte panna kirjaga kaasa kümneid originaalsuuruses otse aparaadist tõmmatud fotosid. Sellise kirja saatmisest võivad serverid keelduda, samuti võib olla ebamugav sellist kirja saada ja alla laadida.

Ka ühte e-õppetükki või foorumipostitusse ei maksa kümnete kaupa suuri pilte lisada — see teeb lehekülje laadimise ka tänapäevaste võrgukiiruste juureks aeglaseks.

Facebooki visuaalide mõõdud 2021

Foto pööramine Foto pööramise levinuim põhjus on see, et fotod võivad olla pärast arvutisse tõmbamist või skanneerimist 90 kraadi võrra pööratud s. Tänapäeva aparaadi salvestavad küll fotoga koos info selle kohta, kumba pidi kaamerat käes hoiti, aga suur osa arvutitarkvarast seda arvesse ei võta. Sellistel juhtudel on meil tarvis pilti 90, või kraadi pöörata. Teine levinum põhjus foto pööramiseks võiks olla horisondi korrigeerimise vajadus. Vahel juhtub, et horisont on fotol veidi viltu ja seda märgatakse alles hiljem, pilte arvutis vaadates.

Siin ei ole enam tegemist täisnurga võrra pööramisega ja peab arvestama, et täisnurga kordsetest erinevate nurkade alla pöörates tekivad paratamatult esialgse pildiga võrreldes moonutused ning kaod.

Täisnurga kordsete nurkadega pööramine ning täisnurga kordsetest erinevate nurkadega pööramine on GIMPis eraldi operatsioonid.

Foto koige suurema suurusega

Teine on esindatud tööriistana GIMP tööriistaaknas. Pildi pööramise kraadi võib leida kasutades joonlauda. Tõmmata joonlauaga mööda ühte pildi serva või objekti piiri, mis peaks olema horisontaalne ja pildi allääres olevast info aknast on näha kraad, mille võrra tuleb pilti vastassuunas pöörata. Ülesanne 1 Pööramine Lae oma arvutisse etteantud pilt.

Megapikslist tähtsam: mis tegelikult tagab pildi kõrge kvaliteedi?

Pööra seda esmalt 90° võrra ja siis veel nii palju, et kiriku kesktelg jääks vertikaalseks. Jälgima peaks seda, et lõikamise tulemuseks saadud foto kompositsioon oleks paigas.

Ennekõike tuleb muidugi püüelda selle poole, et kompositsioon oleks kohe pildistades selline, nagu soovitud ning lõikamist polekski vaja. Esmalt valitakse hiirega lõigatav ristkülikukujuline ala, mida saab seejärel muuta kas alguskoordinaatide ja külgede pikkust muutes või siis hiirega ristküliku külgi liigutades. Infot valitud ala kohta alguspunkt, külgede suurus ja külgede suhe näidatakse reaalajas. Ülesanne 2 Lõikamine Lõika Foto koige suurema suurusega ülesande pilti nii, et kiilud pildi servadest kaoksid.

Foto koige suurema suurusega skaleerimine mõõtmete vähendamine Fotosid on tarvis skaleerida siis, kui soovime neid esitada arvutiekraanil või edastada võrgus mingis kindlas kontekstis — veebilehel, galeriis jms. Sellistel puhkudel tuleb silmas pidada seda, et foto võiks potentsiaalsete vaatajate arvutiekraanidele ilma suurust muutmata ära mahtuda, ruumi peaks jääma ka muudele elementidele.

Skaleerida on soovitatav arvu Foto koige suurema suurusega kordsetena või veel parem, arvu 2 astmetena : 2x, 4x väiksemaks, sest sellistel juhtudel on fototöötlusprogrammides kasutusel olevad skaleerimisalgoritmid parema tulemusega.

Kui eesmärgiks on mingi väga kindla suurusega foto, kuid originaali ja soovitud tulemuste suhe ei ole arvu 2 kordne, siis tuleks vaadata, kas ei õnnestu kombineerida lõikamist ning seejärel 2x,4x, Kui ka see ei õnnestu, tuleb jälgida, et skaleerimiseks kasutatav tarkvara oleks oma ülesannete kõrgusel — erinevate fototöötluspakettide skaleerimistulemuste kvaliteet võib drastiliselt erinevad.

Tihti lubavad paremad fototöötlusprogrammid muuta skaleerimise algoritmi — tasub valida kõige töömahukam, kuid kvaliteetseima tulemusega.

Pildid õigesse mõõtu!

Enamasti tuleb skaleerida režiimis, mis säilitab pildi servade suhte. Jällegi — kui teie käest nõutakse kindlate mõõtmetega pikselites pilti, ning originaali servade suhe ei vasta sellele, tuleb kombineerida lõikamist ja skaleerimist. Tekkinud dialoogiaken laseb valida uue pildisuuruse. Uued mõõtmed peaksid siis ideaalis olema algsete mõõtmete jagatis kahe või mõne kahe astmega. Fototöötluses läheb harva vaja proportsioonide muutmist koos skaleerimisega.

KKK: Digipildid paberile – milline mõõt valida?

Mõjutada saab ka skaleerimisalgoritmi tulemuse eeldatavat kvaliteeti, GIMPis on pakutud välja kolm astet. Parema tulemuse saamine nõuab küll pikemat arvutust, kui tänapäeva arvutustehnika juures on ajaline vahe märkamatu — nii võib praktiliselt alati valida kõige kvaliteetsema variandi. Sõltumata kvaliteedist ja kasutatavast tarkvarast kaotab rasterpilt väiksemaks skaleerimisel detailsust.

Foto koige suurema suurusega

Kaks korda vähendatud foto, mida seejärel 2x suurendada, ei ole kaugeltki identne originaaliga. Sellepärast on mõistlik tuleviku tarbeks alati alles hoida ka fotofailide originaalid. Ülesanne 3: Skaleerimine Skaleeri eelmise harjutuse tulemust nii, et pildi suurim mõõde oleks pikslit. Tegemist on kadudega pakkimismeetodit kasutava vorminguga. JPEG peamine kasutuspõhjus on see, et võit salvestusmahus võrrelduna kadudeta pakkimist kasutavate vormingutega on mitmetes kordades.

Kadudega pakkimisel on muidugi omad miinused — originaaliga võrreldes on JPEG pilt moonutustega. Fototöötlusprogrammid lubavad JPEG vormingusse salvestades muuta ka kvaliteediseadeid. Kuigi pealtnäha kasutatakse samasugust tähistust — Enamasti võib siiski öelda, et 75 on üldlevinud kvaliteeditase ja maksimaalse kvaliteedi soovijad võivad kasutada taset Vahemikus tavaliselt suuri muutuseid ei ole, drastiliselt suureneb vaid failisuurus. Kui eesmärgiks on absoluutselt moonutusteta pilt, võiks pigem vaadata PNG poole.

Kui te peate pilti korduvalt redigeerima ja salvestama, siis pole seda hea teha JPEG formaadis kuna igal salvestamisel rakendatakse kadudega pakkimist. Inimese silm on tundlik heleduse muutumisele, vähem tundlik värvi tooni muutumisel. Värviinfot vähendab valik 2x2,1x1,1x1. Progressive - võimaldab suurema failimaht pildi tekitada "kiht" haaval st alguses on pilt udune ja hakkab tasapisi selginema vastavalt sellele kuidas pildifaili alla laetakse.

Piltide suuruse muutmine ja mastaapimine rakenduses SharePoint Modern Pages

Digifotoaparaatide kasutajad võivad kokku puutuda ka nn. RAW vorminguga.

Foto koige suurema suurusega

Tegelikult pole tegemist tegemist ühtse standardiga, iga aparaadi RAW vorming võib teistest erineda. Sama tootja fotoaparaatide RAW vormingud võivad ühilduda. Põhimõtteliselt on tegemist otse sensorist salvestatud andmetega, mida enamasti pole isegi kadudeta pakitud. See teeb RAW vormingust suurt salvestusmahtu nõudva vormingu.

Foto koige suurema suurusega

Kuna iga aparaadi vorming võib teistest mõnevõrra erineda, ei toeta ka fototöötlusprogrammid otse kõiki RAW vorme. Seejärel võib foto kallale asuda fototöötlusprogrammiga. JPEG ei ole näiteks eriti edukas väga peenete mustrite edasiandmisel. Sellistel puhkudel tuleb kasutada mõnd kadudeta pakkivat vormingut ning sobivaim neist on PNG. PNG lubab värve salvestada nii indekseeritult kui RGB vormis, fotode puhul peaks loomulikult kasutama viimast. Võrdle saadud tulemusi — kas leiad, originaaliga võrreldes, silmaga nähtavaid Kuidas suurendada vere suguelunditele Salvesta sama pilt ka PNG vormingus kokkupakkimisparameetriga 6.

Võrdle saadud failisuuruseid. Koosta võrdlustabel nt Wordiga : failitüüp; salvestuse seaded; failisuurus; kas on erinevused originaalist? Paki kõik failid kokku. Anna selle nimeks F1perenimi.