Tohusad liikme meetodid.

Visualiseeritud ärivõrgustik lihtsustab ettevõtete tausta kontrollimist Lisaks äririskide maandamisele seaduslike meetmetega tuleb tegeleda ettevõtjate krediidiriskide hindamise teadlikkuse tõstmisega ja paremini toimivate lahenduste loomisega. Riigihangete suurte mahtude tõttu võivad need meetodid aidata suurendada konkurentsi ja peaksid aitama muuta nagu tehtavad. Taustainfo kogumine jupphaaval on nii raha- kui ka ajakulukas ja seoste tuvastamine üksikute raportite põhjal tülikas, kohati isegi võimatu. Goodalli uurimismeetodid olid ebakonventsionaalsed, näiteks ei suhteid ning suurendada nende agressiivsust ja põhjustada loomade vahel suuremaid konflikte, kui looduses tavapäraselt esineb. Riigikogus on ka juba järgmine elatisvõlgnike survestamise eelnõu, mis sisaldab muu hulgas reisidokumentide kehtivuse piiramist ehk võlgnik ei saaks reisida Schengeni viisaruumist välja.

Tohusad liikme meetodid

Eesti Viimased paar aastat on riik elatisvõlgnikke survestanud neile väljastatud lubade piiramisega, kuid justiitsministeeriumi hinnangul on selle aja jooksul hakanud ligi võlgnikust oma lastele raha maksma veidi üle Kohtutäiturid leiavad, et sellisel kujul süsteem ei tööta. Ministeerium kaalub nüüd ka mittemaksjate sõidukite arestimist. Et võlgnikke maksma motiveerida hakati kasutama survestamismeetodit.

Tohusad liikme meetodid

Nii võis võtta võlgnikult kalastusõiguse kui ka piirata näiteks auto juhtimisõigust. Abi sai sellest tol aastal sadakond last, Tohusad liikme meetodid "Aktuaalne kaamera". Üle juhtumil, võiks siis arvata, on kohtutäituri hoiatusest abi olnud.

Tohusad liikme meetodid

Nende meetmete eesmärk on kas või ühte last aidata," rääkis justiitsministeeriumi nõunik Haldi Koit. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja hinnangul pole survestamismeetod piisava efektiivsusega tööle läinud ning sellest pole praegusel kujul eriti kasu.

Tohusad liikme meetodid

Aga täna me oleme loonud võimaluse, et see peab olema justkui põhjendatud avaldus, kohtutäitur peab seda kõike põhjendama. Ma arvan, et seal on veidi valelt poolt seadusandja alustanud," kommenteeris koja meediatöögrupi esimees Risto Sepp.

Samas tõdeb justiitsministeeriumi nõunik Haldi Koit, et seda ülesannet ei oleks mõistlik ka üksikvanemate õlule liigutada.

Tohusad liikme meetodid

Teise murekohana näevad kohtutäiturid aga venivaid kohtuasju, kus võlgnikud kasutavad süsteemi ära. Vaieldakse küsimuse osas, kas kohtutäitur oleks tohtinud või pidanud esitama avalduse kohtule lubade peatamise küsimuses. Ma arvan, see pole efektiivne süsteem, kui me peame kaks aastat ootama lahendit osas, mis puudutab ainuüksi loa peatamist," selgitas Sepp.

Tohusad liikme meetodid

Riigikogus on ka juba järgmine elatisvõlgnike survestamise eelnõu, mis sisaldab muu hulgas reisidokumentide kehtivuse piiramist ehk võlgnik ei saaks reisida Schengeni viisaruumist välja.

Teine suurem muudatus puudutab arestitud sõidukeid.

Tarkade otsuste lähteandmed inimiste ja Läänemere hüvanguks (eestikeelsed subtiitrid)

Toimetaja: Merili Nael.