Teadlased liikme suurendamise kohta, Valitsuskomisjon kaasas teadlased

See on meie pikaajalise edu oluline eeldus. Sarnaselt eriliste seni tõukefondidest rahastatud toetustega, mis suunatud välismaalt tagasipöörduva teadlaste tagasipöördumise toetamiseks, oleks meil vaja meetmeid teadlas mobiilsuse suurendamiseks ettevõtete miks mitte ka avaliku sektori ja ülikoolide vahel. Tahan tunnustada rektor Alar Karist, kes on muutuste vajadust hästi tunnetanud ja algatanud Tartu Ülikooli seaduse uuendamise, mis võimaldab käivitada ülikoolide juhtimise keerulise ja tundliku arutelu. Ettevõtete ja ülikooli koostöö suurendamisel ei ole Eesti suutnud piisavalt ära kasutada asjaolu, et Soome, Skandinaavia, USA ja Saksamaa ettevõtteis ja inseneribüroodes töötab arvukalt Eesti päritolu insenere ja tippspetsialiste. Hariduskulutuste suurendamine on kindlasti Eesti edulugu.

  • Jaga Austatud Riigikogu esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed Ülemaailmse majanduskriisi ajal on valitsuse eesmärgiks olnud Eesti majanduskeskkonna usaldusväärsuse suurendamine ning erilise tähelepanu pööramine tootlikkust ja konkurentsivõimet suurendavatele valdkondadele.

Alates Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarsti, teadusnõukoja liikme ja Põhja meditsiinistaabi juhi professor Peep Talvingu sõnul on nakkusfoon Eestis enneolematult kõrge ja eksponentsiaalselt kasvav. See tähendab, et iga nakatanu annab omakorda edasi haiguse veel kolmele inimesele.

Teadlased liikme suurendamise kohta

Selline haiguse leviku foonil vajab haiglaravi iga päev täiendavalt isikut. Prof Talvingu sõnul oleme Teadlased liikme suurendamise kohta olukorda, kus haiglaravi vajadus ja voodikohtade kättesaadavus ei ole tasakaalus.

Anna hiljemalt Mis on eesmärk? Toetuse eesmärk on viia teadus- ja arendustegevuse alane kompetents akadeemiast väljapoole, era- ja avalikku sektorisse, kus seetõttu tekib parem arusaam teadus- ja arendustegevusest, sellest tulenevast võimalikust arengupotentsiaalist ja lisandväärtusest. Keda puudutab? Muu hulgas ettevõtteid, kes on huvitatud teadlaste palkamisest, et tõsta oma teadus- ja arendustegevuse alast võimekust.

Suurim koormus haiglaravile on hetkel Harjumaal ja Ida-Viru maakonnas, suured haiglad eskaleerivad isoleerimisvõimekusega voodikohti. Esmaspäeval avas Ida-Tallinna Keskhaigla 26 lisavoodikohta, mis omakorda on täitumas mõne päevaga.

Piirkondliku haiglana tagab Regionaalhaigla kõrgema etapi ravi sh masskannatanute ravivõimekuse, põletusvigastuste ravi, kogu raske trauma, onkoloogia- ja hematoloogia multimodaalse ravi, kõrgtehnoloogilise veresoontekirurgia, südamekirurgia, rindkerekirurgia ja neurokirurgia," ütles prof Talving. Olukord on kriitiline ja vajab ühist jõupingutust. Iga inimene peab kohe täna andma oma panuse oma kontaktide piiramisel.

Teadlased liikme suurendamise kohta

Teiseks, iga juhi ja iga ettevõtja vastutus on oma organisatsioonis tagada maksimaalne ohutus, olgu selleks kaugtöö rakendamine nii palju kui vähegi võimalik, maskide kandmise tagamine, hajutamine ja ruumide õhutamine. Ainult nii väldime katastroofi," sõnas dr Talving.

Eile külastas Regionaalhaiglat peaminister Kaja Kallas ja sai ülevaate Regionaalhaigla ja teiste haiglate ööpäevaringsest panustamisest võitluses koroonaviirusega. See on üks põhjuseid, miks kehtestasime eelmisel nädalal uued piirangud: me peame end piirama, et viirus ei piiraks meie elu," sõnas Kallas.

  • Valitsuskomisjon kaasas teadlased | Eesti | ERR
  • Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja kord – Riigi Teataja
  • Pangajuht Robert Kitt kutsus

Ravivõimalused ei vähene mitte ainult statsionaarsele haiglaravile tulevatele patsientidele, vaid ka polikliiniku vastuvõtule tulijatele. Ohus on ka masskannatanute ravi kui peaks juhtuma mõni erakorraline olukord.

Viimasel kuul on olnud mitmeid näiteid reaalsetest ohuolukordades — Maardu sotsiaalmaja põleng kui ka "jäävihm"

Teadlased liikme suurendamise kohta