Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed

Nimetatakse romantiliste tunnete kogemist enda vastu autoromantiline. Paljud neist tavadest jäävad välja seksuaalsuse ja inimsuhete üldlevinud sotsiaalsetest normidest. Köitmine - tegusõna: sideaine kandmise mõnikord igapäevane protsess. Androseksuaal or androfiilsed - [an-droh-sec-shoo-uhl] adj.

Peame inimesi aktiivseteks liitlasteks, kes toetavad ja austavad mõistlikult. Androseksuaal or androfiilsed - [an-droh-sec-shoo-uhl] adj. Aromantism eksisteerib pidevalt inimestest, kellel puudub romantiline külgetõmme või kes soovivad romantilisi tegevusi, kuni nende inimesteni, kes kogevad madalat taset või romantilist tõmmet ainult konkreetsetes tingimustes.

Laevapere liikme töö- ja puhkeaja erisus Viimati uuendatud:

Paljudel nendest kontinumi erinevatest kohtadest on oma identiteedisildid Vt demiromantiline. Mõnikord lühendatult "aro" hääldatakse nagu "nool". Aeksuaal - [silma-sec-shoo-uhl] adj. Aseksuaalsus eksisteerib pidevalt inimestest, kellel puudub seksuaalne külgetõmme või kes soovivad seksi, kuni inimesteni, kellel on madal seksuaalne külgetõmme või seksuaalne külgetõmme ainult teatud tingimustel.

Lase kaasa!

Paljudel nendest kontinumi erinevatest kohtadest on oma identiteedisildid Vt demiseksuaal. Mõnikord lühendatult äss.

Soolise identiteedi ja väljenduse mõistmine Võime - [ uh-bil-i-tee] nimisõna: Millegi jaoks vajalike vahendite või oskuste olemasolu. Puuded ei pruugi inimesi tingimata piirata, välja arvatud juhul, kui ühiskond kehtestab eeldusi, mis ei võta arvesse inimeste võimete varieerumist.

Autism - [ aw-tiz-uhm] ei ole enam kliinilises kasutuses leviv arenguhäire, mis avaldub tavaliselt varases lapsepõlves, mida iseloomustavad häiritud suhtlemine, liigne jäikus ja emotsionaalne irdumine: seda peetakse nüüd üheks autismispektri häireks, mida kirjeldatakse kui mis tahes erinevat häiret, näiteks autismi Aspergeri sündroom, mis avaldub tavaliselt varases lapsepõlves ja mida iseloomustavad halvenenud sotsiaalsed või suhtlemisoskused, korduv käitumine või piiratud huvide ulatus.

Autoromantiline - [aw-toh-roh-mees-tik] adj.

Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed

Selle seksuaalne vaste on autoseksuaalne. Autoseksuaalne - [aw-toh-sec-shoo-uhl] adj: termin enda seksuaalseks külgetõmbeks, eriti masturbeerimise eelistamine seksuaalvahekorra asemel.

Reavahe suurus

Nimetatakse romantiliste tunnete kogemist enda vastu autoromantiline. BDSM - Sidumine ja distsipliin, domineerimine ja alistumine, sadism ja masohhism. BDSM viitab laiale tegevusspektrile ja inimestevaheliste suhete vormidele.

Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed

Ehkki need pole oma olemuselt alati selgelt seksuaalsed, erootiseerivad BDSM-i kontekstis olevad tegevused ja suhted osalejad peaaegu alati mingil moel. Paljud neist tavadest jäävad välja seksuaalsuse ja inimsuhete üldlevinud sotsiaalsetest normidest.

Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed

Karude kogukond: - osa queer-kogukonnast, mis koosneb välimuse ja huvidega sarnastest queer-meestest, kellest enamik on suured, karvased, sõbralikud ja südamlikud, rääkides sterotüüpselt.

Kogukonna eesmärk on pakkuda ruume, kus tunnetakse, et teda tahetakse, ihaldatakse ja meelditakse.

Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed

See toidab ja väärtustab üksikisiku sõprade leidmise protsessi ning enesehoolduse ja -armastuse õppimist kogukonna ühtsuse ja toetuse kaudu. Laevapere liikme töö- ja puhkeaja erisus Viimati uuendatud: Laevapere liikme suhtes ei kohaldata töölepingu seaduses sätestatud lisatasu maksmist öötöö eest. Kokkulepe, mille kohaselt jääb laevapere liikmele tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui kümme tundi puhkeaega, on tühine. Puhkeaja võib jagada tunnise ajavahemiku jooksul kaheks osaks tingimusel, et ühe osa kestus on vähemalt kuus järjestikust tundi.

Kahe järjestikuse puhkeaja vaheline aeg ei või ületada 14 tundi.

Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed

Eelnenud lõigus nimetatud piirangust võib vahiteenistuses osaleva laevapere liikme suhtes teha laeva käigushoidmise tagamiseks mõjuvatel põhjustel erandi tingimusel, et igapäevast puhkeaega ei jagata tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui kolmeks osaks, millest ühe osa kestus on vähemalt kuus järjestikust tundi ja ülejäänud osade kestus vähemalt üks tund.

Käesolevas lõikes sätestatud igapäevase puhkeaja erandit võib rakendada üksnes kahe tunnise ajavahemiku jooksul seitsme päeva kohta. Kokkulepe, mille kohaselt laevapere liikmele jääb seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähem kui 84 tundi puhkeaega, on tühine.

Tavaparaste suuruste seksuaalsed liikmed