Store liikme suurenemine.

Teie ja Apple nõustute käesolevast lepingust tulenevate vaidluste või nõuete lahendamisel kuuluma üksnes California Santa Clara maakonnas asuvate kohtute isiklikusse ja eksklusiivsesse alluvusse. Te saate oma konto seadetes vähemalt 24 tundi enne järgmise Multi-Passi tsükli algust automaatse uuendamise välja lülitada. Sisu pakkuja jätab endale õiguse jõustada sellisesisu kasutamise tingimusi. Välja arvatud kasutusreeglites lubatud juhtudel, ei või Te litsentseeritud rakendust levitada või üle võrgu kättesaadavaks teha, kui see võimaldaks selle kasutamist mitme seadme poolt üheaegselt. Selles ulatuses, milles Te soovite selliseid väliseid teenuseid kasutada, vastutate Te kehtivate seaduste järgimise eest.

Yammeri küsimuste ja vastuste ülevaadete vaatamine -

Game Centeri kasutamise suhtes kehtib käesolev leping ja see nõuab ka Game Centeri kontot. Teie konto on väärtuslik ning Te vastutate selle konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest. Apple ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad Teie konto autoriseerimata kasutamisest. Vaid isikud, kes on aastased või vanemad või samaväärne minimaalne vanus Teie elukohariigis, mis on märgitud registreerimisprotsessis võivad luua konto ja meie teenuseid kasutada.

Noorematele isikutele Store liikme suurenemine Apple ID luua vanem või eestkostja, kasutades funktsiooni Family Sharing, või heakskiidetud haridusasutus.

Teistsugune teenuste ja sisu kasutamine on käesoleva lepingu oluline rikkumine. Apple võib jälgida Teie poolt teenuste ja sisu kasutamist, et tagada, et Te järgite käesolevaid kasutusreegleid. Seadmeid saab seostada erineva Apple ID-ga üks kord 90 päeva jooksul. Soovitame Teil oma sisu korrapäraselt varundada. Audio- ja videosisu müük ja rentimine - Võite kasutada Digital Rights Managementi DRM vaba sisu mõistlikul arvul ühilduvatel seadmetel, mida Te omate või mille üle Te omate kontrolli.

DRM-kaitstud sisu võib kasutada kuni viiel arvutil ning mis tahes arvul seadmetel, mida nende arvutitega sünkroniseerite.

Stock Foto suurus ja kuju meeste liikmete

Muud sisu ei tohi plaadile kirjutada. Võite kasutada heliplaati, millele olete kirjutanud oma sisu, samal moel kui võiksite kasutada jaemüügipoest ostetud heliplaati vastavalt kohalduvatele autoriõigusi reguleerivatele seadustele.

Yammeri küsimuste ja vastuste ülevaadete vaatamine

Selguse huvides märgime, et iga seade, mida kasutavad järjestikku või Store liikme suurenemine mitmed kasutajad, vajab eraldi litsentsi.

Apple Music - Individuaalne Apple Musicu liikmelisus võimaldab Teil kasutada voogedastust ühel seadmel korraga; perekonna liikmelisus võimaldab Teil ja Teie perekonnaliikmetel voogedastust kasutada kuni kuuel seadmel korraga. Apple TV sisu - Enamiku kanalite puhul saate sisu edastada samal ajal kuni kolmele seadmele. Teatud sisu ei pruugi allalaadimiseks saadaval olla.

Sisu ei pruugi olla korduvaks allalaadimiseks kättesaadav, kui seda sisu ei pakuta enam meie teenuste hulgas. Teavitame Teid, kui tasutud tellimuse hind tõuseb jaküsime vajaduse korral Teie nõusolekut tellimuse jätkamiseks.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? These posts are about offers or advertisements from PRO members to some members who match their favorites to the posts subject. Each post will display in 3 seconds, then an OK button will appear. At registration, the user must select certain favorites to receive posts. The quantity of posts received depends on what the members selected and how many favorites the members have.

Teilt võetakse tasu mitte rohkem kui 24 tundi enne viimase tasutud tellimuse perioodi algust. Kui me ei saa Teie maksevahendit mingil põhjusel debiteerida nt siis, kui see on aegunud või seal pole piisavalt rahalisi vahendeid ja Te pole tasutud tellimust tühistanud, jääte vastutavaks kõigi laekumata summade eest ja me proovime Teie maksevahendit debiteerida, kuni värskendate oma maksevahendi teavet.

Selle tulemusel võib muutuda Teie järgmise tasutud tellimuse perioodi algus ja kuupäev, millal Teilt iga perioodi eest tasu võetakse.

Apple’i meediateenuste tingimused

Me jätame endale õiguse tasutud tellimuse tühistada, kui me ei suuda teie tellimuse uuendamiseks teie maksevahendilt tasu võtta. Teatavad tasutud tellimused võivad võimaldada tasuta prooviperioodi enne Teie maksevahendi debiteerimist.

Kui otsustate tasutud tellimuse lõpetada enne, kui debiteerime Teie maksevahendit, tühistage tellimus vähemalt 24 tundi enne tasuta prooviperioodi lõppu. Kui mõne teenuse tasuline tellimus lõpeb, kaotate juurdepääsu selle teenuse funktsioonidele või sisule, mis nõuab tasulist tellimust.

Teatud teenused, mis on teie koduriigis kättesaadavad, ei pruugi teie elukohariigist väljumisel enam teile kättesaadavad olla. Käesoleva lepingu tingimusi, mis on seotud Teile mittekättesaadavate funktsioonide või sisu liikidega, ei kohaldata Teie suhtes.

Kuidas liige suurus parineb

Selliste funktsioonide kasutamine Teie poolt peab vastama alltoodud materjalide esitamise juhistele, mida võidakse aeg-ajalt uuendada. Apple võib jälgida ning otsustada eemaldada või toimetada mis tahes esitatud materjale.

Kas pump aitab liikme suurenemisega

Materjalide esitamise juhised: Te ei tohi teenuseid kasutada selleks, et: - postitada materjale, mille i kasutamiseks Teil ei ole luba, õigust või litsentsi, või mis võib ii riivata mõne kolmanda isiku õigusi; - postitada küsitava väärtusega, solvavat, ebaseaduslikku, eksitavat, ebatäpset või kahjulikku sisu; - postitada teistele kuuluvaid isiklikke, privaatseid või konfidentsiaalseid andmeid; - küsida isikuandmeid alaealiselt; - jäljendada või eksitavalt esitleda end teise isiku või asutusega seotuna; - postitada või edastada rämpsposti, sealhulgas, aga mitte ainult, tellimata või soovimatut reklaami, müügi-edenduslikke materjale või informatiivseid teateid; - postitada, muuta või eemaldada hinnangut või arvustust mis tahes hüvitise või stiimuli eest; - postitada võltshinnangut või -arvustust; - kavandada mis tahes ebaseaduslikku, petturlikku või manipuleerivat tegevust või selles osaleda.

Purchase Sharing. Family Sharingu funktsioon Purchase Sharing Ostu jagamine võimaldab Teil nõuetele vastavat sisu jagada perekonnas kuni kuue liikme vahel.

Category: Health

Korraldaja kutsub liikmeid osalema ja nõustub maksma perekonna kõigi liikmete algatatud tehingute eest. Korraldaja maksemeetodit kasutatakse mis tahes perekonnaliikme poolt algatatud tehingu eest tasumiseks välja arvatud Store liikme suurenemine, kui perekonnaliikme kontol on poekrediiti, mida kasutatakse alati esimesena.

Kui kasutatakse korraldaja maksemeetodit, siis perekonnaliikmed tegutsevad korraldaja agentidena.

Tohusad liikme meetodid

Korraldaja nõustub käesolevaga 1 maksma selliste tehingute eest ning 2 sellega, et perekonnaliikmete algatatud tehingud on heaks kiidetud. Korraldajad vastutavad oma maksemeetodi lepingu täitmise eest ning kannavad kogu riski, mis on seotud perekonnaliikmetele maksemeetodile juurdepääsu andmisega. Kviitung või arve perekonna mis tahes liikme tehingu eest saadetakse tehingu algatanud perekonnaliikmele ja korraldajale.

Ask to Buy. Ostuks loa küsimise Ask to Buy funktsioon on mugav funktsioon, mis võimaldab korraldajal kiita heaks tehinguid, mille on algatanud alla aastane või vanus, mis vastab täisealiseks saamisele Teie elukohariigis perekonnaliige. Korraldaja peab olema iga sellise perekonnaliikme vanem või eestkostja, kelle jaoks Ask to Buy funktsioon aktiveeritakse. Perekonnaliikmete jagatud või sisukoodide vahendusel omandatud sisule ei pruugiAsk to Buy funktsioon kohalduda.

Kuidas kasutada duusi liikme suurendamiseks

Muudatused perekonnaliikmetes. Kui perekonnaliige lahkub või eemaldatakse perekonnast, ei pruugi perekonna ülejäänud liikmetel enam olla võimalik lahkuva liikme sisule ligi pääseda, sealhulgas sisule, mis on omandatud korraldaja maksemeetodi kaudu. Family Sharingueeskirjad. Teil on korraga võimalik kuuluda ainult ühte perekonda ja Te võite perekonnaga liituda kuni kaks korda aastas. Teil on võimalik muuta Apple ID-d, mille Te olete perekonnaga sidunud, mitte rohkem kui üks kord 90 päeva jooksul.

Kõik perekonnaliikmed peavad paiknema samas elukohariigis. Kogusisu, sealhulgas rakendusesiseseid oste, tellimusi ja mõnesid varemostetud rakendusi, ei pruugi olla lubatud funktsiooniga Purchase Sharing kasutada. Perekonna jagatud tellimustele võivad kehtida sisu kasutamise piirangud tellimuse alusel.

 1. Liikme laienemise uuringud
 2. Näiteks saab ühenduse haldur vaadata, kas küsimuste korral on kõige paremini märgitud vastused, ning vastamata küsimuste ja muude andmete suhe.
 3. Jump to navigation Jump to search.
 4. Робот вызвал недовольство третьего члена экспедиции - Крифа.

Te võite oma konto seadetes keelduda teatud teenuste jaoks selliste isikupärastatud soovituste saamisest. Mõnede soovituste andmise funktsioonide puhul võidakse enne nende sisselülitamist küsida Teie luba.

Palun lugege hoolikalt teavet, mida Teile esitatakse nende funktsioonide sisselülitamisel. Hooajaluba Season Pass kohaldub televisiooni sisu suhtes, millel on hooaja jooksul piiratud arv episoode; mitmekordne luba Multi-Pass kohaldub televisiooni sisu suhtes, mis on pidevalt kättesaadav.

Tehingu tegemisel debiteeritakse Season Passi või Multi-Passi täishind.

Sex liige uhes, kui pustitamine, mootmed suurenevad

Season Passi või Multi-Passi sisu on allalaadimiseks kättesaadav kuni 90 päeva pärast seda, mil viimane episood muutub kättesaadavaks. Kui Multi-Passi omandades valitakse automaatne uuendamine, siis Store liikme suurenemine Teilt iga järgmise Multi-Passi tsükli täishind.

Te saate oma konto seadetes vähemalt 24 tundi enne järgmise Multi-Passi tsükli algust automaatse uuendamise välja lülitada. Kui olete Apple Distribution International Ltd. Mis tahes kolmanda isiku rakenduse pakkuja vastutab ainuisikuliselt selle sisu, garantiide ja nõuete eest, mis Teil võivad seoses kolmanda isiku rakendusega tekkida. Te saate aru ja nõustute, et Apple on iga kolmanda isiku rakenduse osas kohalduva Standard EULA või Eraldiseisva EULA suhtes kolmandast isikust kasusaaja ning võib seega sellist litsentsilepingut jõustada.

Rakendusesiseseid oste, mis tarvitatakse rakenduse kasutamisel ära nt virtuaalsed vääriskividei saa seadmete vahel üle anda ning neid saab ainult üks kord alla laadida.

Legal - Apple Media Services - Apple

Peate oma konto enne rakendusesiseste ostude tegemist autentima — eraldi muu sisu omandamiseks tehtud autentimisest — sisestades oma salasõna või kasutades Touch ID-d või Face ID-d. Teil on võimalik teha täiendavaid rakendusesiseseid oste 15 minuti jooksul ilma uuesti autentimata, välja arvatud juhul, kui olete palunud meil küsida salasõna iga ostu jaoks või võimaldanud Touch ID või Face ID kasutamist.

Rakenduste pakkujad vastutavad kolmanda isiku rakenduste hoolduse ja toe eest.

 • R. L. - Juhatuse liikme ülevaade @ 22resto.ee
 • Maxisizer - SILNEJŠÍ, VÄČŠÍ, DLHŠÍ!
 • Kuidas suurendada suguelundite kasvu kasvu
 • Taiskasvanud meeste keskosa suurus
 • M. P. - Juhatuse liikme ülevaade @ 22resto.ee
 • Suurenemine peenise kodus uslovtyah
 • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

Litsentsi ulatus. Käesoleva Standard EULA tingimused reguleerivad mis tahes sisu, materjale või teenuseid, mis on juurdepääsetavad või ostetakse litsentseeritud rakenduse raames, samuti litsentsi andja pakutavaid uuendusi, mis asendavad esialgse litsentseeritud rakenduse või täiendavad seda, välja arvatud juhul, kui uuendusega on kaasas Eraldiseisev EULA.

Välja arvatud kasutusreeglites lubatud juhtudel, ei või Te litsentseeritud rakendust levitada või üle võrgu kättesaadavaks teha, kui see võimaldaks selle kasutamist mitme seadme poolt üheaegselt. Te ei tohi litsentseeritud rakendust, mis tahes uuendust või nende osa kopeerida välja arvatud juhul, kui see on käesoleva litsentsi ja kasutusreeglitega lubatudpöördprojekteerida, lahti võtta, muuta ega üritada tuletada selle lähtekoodi ega luua tuletatud teoseid välja arvatud ulatuses, milles eelnevalt toodud piirang on kehtiva seadusandluse poolt keelatud, või ulatuses, milles see on lubatud litsentseeritud rakenduses kasutatavate, mis tahes avatud lähtekoodiga, osadele rakenduvate litsentsitingimustega.

Nõusolek andmete kasutamiseks. Te nõustute, et litsentsi andja võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ja muud sellega seotud informatsiooni, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tehnilist informatsiooni Teie seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadete kohta — eelnevat informatsiooni kogutakse perioodiliselt hõlbustamaks Teile suurendab liikme sugu rakendusega seotud tarkvara uuenduste, toote toe ja muude teenuste kui neid on pakkumist.

Litsentsi andja võib kasutada taolist informatsiooni oma toodete täiustamiseks või Teile teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks seni, kuni taoline informatsioon eksisteerib kujul, mis ei võimalda Teid isiklikult identifitseerida. Teie käesolevast Standard EULA-st tulenevad Store liikme suurenemine lõpevad automaatselt juhul, kui Te Store liikme suurenemine selle mis tahes tingimused täitmata. Välised teenused.

Eksperthinnang Maxi Size - ihuliikme garanteeritud suurenemine 5 cm kuus.