Pahameelt liikme suurus.

Sellest tulenevalt ilmselt — ma vähemalt loodan — ei tule Eesti vabariigis kunagi aega, kui riigikogu liikme amet on lihtsalt auamet. Jaga Facebookis Nii suure hüvitise maksmist kaitses keskerakondlane ja vallale kuuluva Jõhvi hooldekodu tegevjuht Arthur Seppern, kes leidis, et häälega riigiikogusse valitud Repinskile sellise lahkumiskingituse tegemine tuleb tulevikus vallale kasuks. Kuid see tooks kaasa tõsiasja, et riigikogusse saaksid tulla vaid inimesed, kes on mingil moel jõudnud ennast varanduslikult kindlustada. Riigikogu liige peaks olema teistele eeskujuks.

Pahameelt liikme suurus

Kuna EML ettepanekule laekus arvukalt toetusettepanekuid ja sooviavaldusi ettepanekut oma allkirjaga toetada, teatas EML Allkirjade kogumine pöördumisele algas Nimetatud hüvitis on maksuvaba ja erinevalt praegu kehtivast korrast ei pea hüvitise saamiseks esitama kuludokumente. Leian, et selline seadusesäte on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ja väljendab lugupidamatust maksumaksjate vastu. Nõuan, et rahvaesindajate suhtes kehtiksid samasugused reeglid nagu tavalisele maksumaksjale.

Pahameelt liikme suurus

Tulumaksuseaduse kohaselt ei ole võimalik teha maksuvabalt kulusid, mille kohta puudub raamatupidamise seaduse nõuetele vastav dokument. Ajavahemikus Meie ettepanek on sellest loobuda, teisisõnu, leida selline süsteem, mis määraks järgmise koosseisu riigikogu liikme palga kroonides, mitte millegi korrutisena.

  1. Kas selle suuruse peenise tahendus
  2. Uljam | Klassileht | Leht 45
  3. VIDEO: Jõhvi volikogu liige kutsub avalikult üles ära ostma riigikogu liiget Lisatud videod Erik Gamzejevajakirjanik Jõhvi vallavolikogu liige Arthur Seppern leidis, et kui Jõhvi eelarvest maksta riigikogusse siirdunud endisele vallavanemale Martin Repinskile nelja kuu palga suurune hüvitis, siis motiveerib see teda rohkem riigi raha Jõhvi valda suunama.

Kas on ette nähtud, et riigikogu liikme töötasu tõstetakse? Ma ei usu, et meie põhiseadus nõuaks sellist suhtumist, et riigikogu liikmel oleks õigus tööst mitte osa võtta ja sealjuures palka saada.

Pahameelt liikme suurus

Riigikogu liige peaks olema teistele eeskujuks. Ma olen nõus sellega, et ta on vaba oma valikutes, kas ta otsustab mitte tööle tulla ja palgast ilma jääda või tuleb tööle ja saab palka.

Mis sa arvad sellest, kui viia riigikogu liikmed üle tükitööle? Seaduseelnõu krooni, muudatusettepanek krooni, sõnavõtt puldist krooni, sõnavõtt kohalt 50 krooni, igas hääletuses osalemine 3 krooni, erapooletuks jäämine 30 senti?

Pahameelt liikme suurus

Niisugused olid mitmesugused nõukogud või kas või vene bojaaride duuma. Nüüd suurte kodanlike revolutsioonide käigus töötava rahva laiade hulkade nõudel sätestati rahamaksmine rahva esindajatele mitte selleks, et mõõta nende konkreetset tööpanust, vaid selleks, et rahvaesindajana saaks töötada ka vaene mees, sest et ta oma muust tööst pidi loobuma.

Riigikogu: meie palk olgu väärikas!