Opi selle liikme suurust.

Näited toimetulekutoetuse maksmisest Oletame, et teie kalendripäeva keskmine töötasu oli 30 eurot. Kust saab täiendavat teavet? Samuti toetab see haiglaid, kus on puudus vahenditest ning samuti laiendatakse selle abil töötuskindlustust. Selle raha kasutamise üle teostab järelevalvet rahandusministeerium.

  1. Mis on liikme suuruse suurendamine
  2. Ему было более или менее известно, что за этим скрывается; теперь настало время знать .

Vabariiklased, demokraadid ja Valge Maja jõudsid lõpuks üksmeelele paketis, mis sisaldab toetusi üksikisikutele ja ettevõtetele. Samuti toetab see haiglaid, kus on puudus vahenditest ning samuti laiendatakse selle abil töötuskindlustust.

Opi selle liikme suurust

Abipakett sisaldab tuhandete dollarite suuruseid otsemakseid suuremale osale ameeriklastest ning miljonitele neist, kes on silmitsi oma töö kaotamisega. Samuti on seal miljardi dollari suurune laenufond suurfirmadele ning miljardi dollari suurune laenuprogramm väikeettevõtetele.

Toimetulekutoetus

Kokkuleppe kohaselt läheb ka miljardit dollarit haiglate ja tervishoiusüsteemi jaoks ajal, mil haiglad, arstid ja meditsiiniõed hoiatavad, et haiglates pole koroonaviiruse patsientide ravimiseks piisavalt vahendeid. Meditsiinitöötajad nõuavad endiselt, et president Donald Trump laseks käiku nn sõjaaja tootmisseaduse Defense Production Actmis annaks paremad võimalused kaitsevahendite ja meditsiiniseadmete tootmiseks ja hankimiseks.

  • USA kongress kiitis heaks kahe triljoni dollari suuruse päästepaketi | Majandus | ERR
  • Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele?
  • Toimetulekutoetus | Sotsiaalministeerium
  • CONSPUSES Kuidas suurendada seksuaalset liiget
  • Hüvitise suurus ja selle arvutamine | Töötukassa
  • Andmed hüvitise suuruse arvutamiseks saab töötukassa Maksu- ja Tolliametilt.

Otsetoetuste puhul saab ameeriklane abipaketi raames dollarit, abielupaarid dollarit, millele lisandub dollarit iga lapse kohta. Eelnõul CARES Act on lehekülge ja peamised selle alusel tehtavad sammud on järgmised : Otsetoetused: nagu mainitud, siis on toetus ühe inimese kohta dollarit, abielupaaride puhul dollarit ning dollarit iga lapse eest.

Neid toetusi saavad USA kodanikud, kelle Opi selle liikme suurust sissetulek on kuni 75 dollarit, dollarit abielupaari puhul.

Opi selle liikme suurust

Otsetoetusi saavad ka need inimesed, kellel puudub sissetulek või kes saavad mittemaksustatavat tulu nagu erinevaid sotsiaaltoetusi. Pensionifondide kasutamine: eelnõu tühistab protsendilise kaotuse, kui inimene koroonaviirusega seoses oma pensionifondist praegu raha välja võtab. See tingimus hakkab tagasiulatuvalt kehtima 1.

USA president Joe Biden tutvustas kahe triljoni dollari suurust taristuplaani

Väikefirmad: miljardit dollarit on selleks, et ennetada koondamisi ja ettevõtete sulgemisi ajal, mil töötajad on sunnitud epideemia tõttu kodus olema. Ettevõtted, kus on tööl kuni inimest ja kes neid kõiki epideemia ajal jätkuvalt palgal hoiavad, saavad ligipääsu kuni kaheksa nädalat kestvale finantstoetusele.

Opi selle liikme suurust

Töötud: miljardit dollarit on mõeldud selleks, et töötuks jäänud inimesed saaksid neli kuud lisaks tavapärastele töötu abirahadele nelja kuu jooksul veel dollarit iga kuu juurde.

Samuti pikendatakse töötu abiraha saamise aega Kokkulepe puudutab ka FIE-sid ja hooajatöölisi.

USA kongress kiitis heaks kahe triljoni dollari suuruse päästepaketi

Haiglad ja tervishoid: miljardit Opi selle liikme suurust toetamaks USA tervishoiusüsteemi, kusjuures miljardit sellest läheb otse haiglatele. Ülejäänud raha läheb meedikute kaitsevahendite ning testimiskomplektide hankimisse, samuti näiteks tööjõu laiendamise ja väljaõppe jaoks.

OLEN TYHMÄ! ) Pixel worlds suomi

Koroonaviiruse testid: kõik COVID testid ja võimalikud vaktsiinid saavad olema patsientidele tasuta. Suurfirmad: miljardit dollarit, et anda laene, laenugarantiisid ja teha muid investeeringuid. Selle raha kasutamise üle teostab järelevalvet rahandusministeerium.

Hüvitise suurus ja selle arvutamine

Laenu tähtaeg ei ületa viit aastat ning neid ei saa ka tühistada. Lennufirmad saavad sellest summast 50 miljardit dollarit reisilennunduse jaoks ja kaheksa miljardit dollarit kaubaveo jaoks. Osariigid ja kohalikud omavalitsused saavad koroonaviiruse levikuga võitlemiseks miljardit dollarit, kaheksa miljardit sellest summast on ette nähtud põliselanike kohalikele omavalitsustele.

Põllumajandus: kokkuleppe kohaselt suureneb põllumajandusministeeriumi farmerite toetusprogramm 40 miljardilt 50 miljardi dollarini.

Toimetaja: Merili Nael.