Millised on liikme suuruse reeglid, Erinevate osaluste suurustega osanike õigused

Liikmel on alati soovitatav paigutada oma väärisesemed riidekapi asemel väärisesemete kappi. Samuti määratakse 2 või 3 punkti vise just selle koha järgi, kust vise toimus. Kandeavalduse registrisse kantud andmete muutmiseks saab ettevõtjaportaali kaudu esitada nii tavamenetlusse kui kiirmenetlusse.

Tulenevalt Äriseadustiku § lg 1, Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu.

Millised on liikme suuruse reeglid

Sama seaduse § ülanumbriga 1 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõukogu olemasolul nõukogu otsusega, kusjuures nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga.

Teie kirjeldatud hüvitised on pisut erinevad. Lepingusse märgitud hüvitis võib olla käsitletav muu hüvena ning kuulub välja maksmisele lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt mistahes põhjusel nõukogu algatusel.

Millised on liikme suuruse reeglid

See hüvitis tuleb maksta igal juhul. Põhikirjast tulenev hüvitamiskohustus on aga rakendatav ainult olukorras, kus juhatuse liige kutsutakse tagasi ilma mõjuva põhjuseta ning sellega tekitatakse talle rahaliselt mõõdetavat kahju.

Millised on liikme suuruse reeglid

See säte on suunatud nimetatud kahju hüvitamisele. Seega võivad kuuluda väljamaksmisele mõlemad hüvitised.

Millised on liikme suuruse reeglid

Samas võib ka olla, et tagasikutsumiseks oli mõjuv põhjus, et sellega ei tekitatud rahaliselt mõõdetavat kahju või see kahju sai hüvitatud juba lepingu järgi. Vastas Tiina Mölder.

Easy Crochet Crop Top - How to crochet a Ribbed Singlet with Tie Straps!