Liikme suurus on suurim, Isikuandmed – Coop Hiiumaa – Hiiumaa suurim jaekaubanduskett aastast

Ühingu vara moodustub: b Annetustest ja eraldistest; c Ühingu poolt korraldatavatest üritustest laekunud tuludest; d Tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurhariduslike või Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest; e Muudest laekumistest. Ülejäänud osas on üldkoosoleku pädevus üle antud volinike koosolekule.

HÜT punkt 6. ASi Harju Elekter aktsionäride Informatsioon audiitori kohta on kättesaadav ettevõtte koduleheküljel internetis.

  • Aita mul suurendada liiget
  • Struktuuri ja liidu erinevus - Tarkvara
  • HÜT aruanne - Harju Elekter
  • Põhikiri - Soome-Eesti Kaubanduskoda
  • Suurused fotod ja koik suguliikmed
  • Liikmelisuse hinnangud
  • Tallinki juhi Enn Pandi tasu oli üle euro kuus

Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule ning tasu suurust poolte kokkuleppel ei avalikustata. Juhtimispõhimõtted ja täiendav informatsioon Harju Elekter on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue kuu jooksul pärast ettevõtte majandusaasta lõppemist. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

ASi Harju Elekter Üldkoosolek kinnitas Koosolekul esinesid ettekannetega ASi Harju Elekter juhataja, nõukogu esimees ja ettevõtte audiitor.

Põhikiri 1.

Nõukogu ASi Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgselt liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

Foto mootmed Penisovi

Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Kui juhatuses on üks liige siis nimetatakse teda Ühistu juhatajaks.

Juhatuse liikmed valitakse viieks aastaks. Juhatuse liige peab olema Ühistu liige.

Mis on liit?

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Ühistut võib kõigis õigustoimingutes esindada vaid juhatuse esimees Ühistu juhataja. Liit pakub sama mälupesa vaatamiseks mitut viisi. Liit ei saa ühegi tüübi klassi pärida.

Liit ei saa olla põhiklass. Liidul ei saa olla virtuaalse liikme funktsiooni.

Navigeerimismenüü

Liidul ei saa olla staatilist muutujat. Sarnasused Nii struktuuril kui ka ühendusel on sama viis ennast deklareerida, muutujaid luua ja muutujate liikmetele juurde pääseda. Nii struktuuri kui ka liidu saab funktsioonile edastada nii meetodite järgi kui väärtuse järgi ja viitena. Nii Structure kui ka union on konteineri andmetüübid ja sisaldavad mis tahes andmetüüpi objekti, sealhulgas liikmetena muud struktuuri, unioni, massiivi.

Tavaline liikme suurus beebi

Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik.

HÜT aruanne AS Harju Elekter lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest ning avaliku ettevõttena Tallinna Börsi nõuetest, Hea Ühingujuhtimise Tava HÜT juhistest ning aktsionäride ja investorite võrdse kohtlemise printsiibist. Allpool on ära toodud ja selgitatud nende HÜTi nõuete, mis ei ole hetkel täidetud, mittejärgimise põhjuseid.

Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse coop. Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus nimi, isikukood, ühistu liikmelisus ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab.

Mis on struktuur?

Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil coop. Foto: Margit Toovere Äripäeva koostatud börsifirma juhtide tasude ülevaatest hakkab silma, et Kui Merko Ehituse juhatuse liikmete tasu oli Nordeconi juhatuse liikmete keskmine tasu oli Üldiselt on aga börsifirmade juhtide tasud püsinud stabiilsed ja suuri kõikumise aastaga ei toimunud.

Börsifirmade juhtide Oli Tallinki juhatuse esimees kuni Enn Pandi eelmise aasta tasu tegi järsu hüppe, sest talle maksti möödunud aasta lõpus lahkumiskompensatsioon, mille suurus oli umbes kolme aasta tasu. Tõenäoliselt oli tema tasu aga Äripäeva näidatust veelgi suurem, sest Äripäev võttis arvutuse aluseks Tallinki juhatuse liikmete keskmise tasu ja liitis sellele lahkumiskompensatsiooni.

Võib arvata, et Pandi tasu juhatuse esimehena oli teistest juhatuse liikmetest suurem.

Kes on suur peenise suurus

Korra aastas makstakse Tallinki juhatuse liikmetele tulemustasu, mis võib olla kuni kolme kuu palk. Lepingu lõpetamisel on osal juhatuse liikmetel võimalik saada hüvitist.

Võrdlusdiagramm

Juhtide motivatsiooniprogrammi osaks on ka aktsiaoptsioonid. Pro Kapital Juhatuse liikmete keskmine tasu 25 eurot kuus. Juhatuse esimees on Paolo Michelozzi ja juhatuse liige Allan Remmelkoor.

Juhatuse liikmetele makstavat tasu täpselt ei avaldata.