Liikme suurus 20

Mina olen olnud riigikogus 8 aastat, enne seda 4 aastat minister, kus olin samuti riigikokku valitud mandaadi alusel. Riigikogu liikme staatuse seadus sätestab, et riigikogu liikme volitused loetakse lõppenuks riigikogu järgmiste valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast. Riigikogu liikme immuniteedi erisused korrakaitseliste riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamisel Riigikogu liikme suhtes võib rakendada ilma tema nõusolekuta Riigikogu liikme ülesannete täitmist takistavaid korrakaitseseaduses sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid, kui on vajadus tõrjuda kõrgendatud ohtu isiku elule, kehalisele puutumatusele, füüsilisele vabadusele või suure väärtusega varalisele hüvele või kui esineb vahetu kõrgendatud oht, kus korrarikkumine leiab juba aset või on suur tõenäosus, et see kohe algab. Seadusest tulenevalt on Randjärvel neli varianti: Parlamendisaadik lõpetab oma riigikogu liikme volitused seoses riigiametisse asumisega — ei saa hüvitist. See ei rakendu, kui Riigikogu liikme suhtes tehakse kriminaalmenetluse seadustiku § lõigete 1 ja 4 alusel menetlustoiminguid Tallinna Ringkonnakohtu esimehe või õiguskantsleri nõusolekul. Parlamendisaadik on riigikogu koosseisu lõpuni, tema volitused lõppevad seoses uue riigikogu koosseisu ametisse nimetamisega — saab 20 ,4 eurot hüvitist.

Liikme suurus 20

Kas Laine Randjärv Liikme suurus 20 asub tööle ihaldatud kõrgepalgalisel kohal? Eesti Kontserdis ollakse rahulolematud 29 Koosseisu lõpuni ja kuni valimisteni olen veel riigikogus.

Mini omenapiirakka. Kermainen ja herkullinen 🍎

Valimistel aga enam ei osale," kinnitas Randjärv sotsiaalmeedias. Uue juhi ametiaeg Eesti Kontserdis algab 1. Kui Randjärv asuks kohe 1.

Liikme suurus 20

Hüvitist makstakse ainult juhul kui parlamendisaadik on riigikogu koosseisu lõpuni ning tema volitused lõppevad seoses uue riigikogu koosseisu ametisse nimetamisega. Vastavalt riigikogu liikme staatuse seadusele makstakse riigikogu liikme volituste lõppemise korral talle ühekordset hüvitist, mis on kas kuus ametipalka või kuni kolm ametipalka.

Liikme suurus 20

Riigikogu liikme ametipalk on eurot ja 40 senti. Suhtun sellesse nii: tegemist on seaduse alusel väljamakstava hüvitisega, mille saavad kõik riigikogu liikmed, kes on olnud ametis vähemalt 1 aasta ning lahkuvad riigikogust pärast volituste lõppemist.

Liikme suurus 20

Mina olen olnud riigikogus 8 aastat, enne seda 4 aastat minister, kus olin samuti riigikokku valitud mandaadi alusel. Olen oma tööd riigikogus ja valitsuses kõik need 12 aastat südamega teinud, mistõttu võtan seaduse poolt ettenähtud hüvitise vastu," kirjutas Randjärv sotsiaalmeedias.

Liikme suurus 20

Kui isik oli riigikogu liige alla aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mille suuruseks on riigikogu liikme ametipalk vastavalt tema poolt riigikogu liikmena järjest töötatud ajale, kuid mitte rohkem kui riigikogu liikme kolme kuu ametipalk. Kui isik oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mis on võrdne riigikogu liikme kuue kuu ametipalgaga. Riigikogu liikme staatuse seadus sätestab, et riigikogu liikme volitused loetakse lõppenuks riigikogu järgmiste valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast.

Laine Randjärv on öelnud, et järgmistel valimistel ta ei kandideeri.

Liikme suurus 20

Kui riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta. Hüvitise suurus on sellisel juhul riigikogu liikme kolme kuu ametipalk.

Kui tema volitused lõppeks seoses riigiametisse asumisega, jääks ta hüvitisest ilma.