Liikme intervjuu,

NOORUS — eesmärgid, püüdlused; haridus; töökohad; abiellumine; pingelised ajad; "Kui saaksid muuta ühte asja, siis millist? Kindlasti on oluline eelnevalt õppijatega kokku leppida hindamiskriteeriumides. Hindamisel võiks arvesse minna nii küsimused, kui ka kokkuvõtte sisukus, loogilisus ja "lugeja"sõbralikkus. Õnnestunud intervjuu aluseks on hästi koostatud küsimused. Meie teistes projektides on sellest kindlasti palju kasu.

Kõigepealt moodustatakse lähtuvalt käsitletavast teemast ja intervjuu eesmärgist nt kas kogemuste jagamine või kokkuvõtete tegemine individuaalselt või ühiselt intervjuuküsimused nt Sinu hinnang E-õppe tõhususele, Positiivsed ja negatiivsed kogemused seoses e-õppega, Küsimused ja kõhklused seoses e-õppega ja seejärel jätkub intervjueerimine paarides või rühmades.

Kui klassiruumis toimuva õppe puhul võiks kasutada nt kolmeliikmelist rühma, kus liige A intervjueerib liiget B ja liige C aga märgib üles vastuste tähtsaimad aspektid, siis e-õppes sõltub rühmasuurus eelkõige kasutatavatest tehnilistest vahenditest.

Näiteks paaristööna on hea intervjueerimiseks kasutada sünkroonseid suhtlemisvahendeid Skype, jututuba, videokonverents ja suuremate rühmade puhul asünkroonseid vahendeid e-post, foorum.

  • Intervjuu Skepast ja Puhkim juhatuse liikme Hendrik Puhkimiga | Rail Baltica
  • Intervjuu: Riigikogu liikme arvates oleme liberaalsed - Uudised - Sakala
  • Intervjuu | Aktiivõppemeetodid e-õppes

Pärast iga intervjuud rollid vahetatakse, nii et kõik saavad olla intervjueeritava osas. Näide 2: Pressikonverents Pressikonverentsi läbiviimiseks on mitmeid võimalusi.

Eksperdi rollis võib olla nii õpetaja, aga ka õppijad, kes on end spetsiaalselt antud Liikme intervjuu ette valmistanud nt videokonverentsi ekspert.

Teine võimalus on esineda teatud rollis nt Tammsaare "Tõde ja õigus" Pearu või Andresmis samuti eeldab antud isiku, aga miks mitte ka nähtuse või olendi põhjalikku tundmist ning vastava materjaliga tutvumist.

Pressi küsimustele vastatakse siis lähtuvalt sellest isikust ja tema seisukohtadest. E-õppe puhul saab küsimuste esitamiseks ja vastamiseks kasutada erinevaid elektroonilisi võimalusi Skype, e-post, foorum, jututuba, videokonverents.

I variant Peale teema läbivõtmist tehakse pressikonverents, kus õpetaja on ekspert antud teema puhul ning õppijad ajakirjanikud, kellel on võimalus eksperdile esitada küsimusi antud teema kohta.

Antud meetodi kasutamine võimaldab õppijatel mängulises situatsioonis esitada küsimusi läbitud teema aspektide kohta, mida kas hästi ei mõistetud või mille kohta tahetakse saada lisainfot. Liikme intervjuu annab see võimalusi esitada küsimusi, millele ehk teema käsitlemisel vastust ei saadud.

  1. Kas ja kuidas erineb Rail Baltica projekt teie varasematest töödest, mida teinud olete?
  2. Harjutused Video Liikme Video suurendamiseks
  3. Liikme tegelike ulevaatuste suurendamine
  4. Было не в лучших манерах задавать прямые личные вопросы, но, в конце концов, Хедрон сам затеял весь этот разговор.

Sama varianti saab kasutada ka huvi äratamiseks, kus õpetaja teatab teema ja oma ekspertiisi valdkonna või ka rolli, kellena ta esineb ning õppijatel on võimalik esitada küsimusi käsitlemisele tuleva teema kohta. II variant Teatud arv õppijad valivad endale õpetaja poolt väljapakutud teemad, töötavad läbi vajalikud materjalid ning valmistavad end ette kui antud teema eksperdid.

Liikme intervjuu

Korraldatakse Liikme intervjuu, kus süvendatult antud teemad ettevalmistanud õppijad on ekspertide rollis ning ülejäänud õppijad, kes on tutvunud näiteks Liikme intervjuu õpikus või õppematerjalis oleva infoga, saavad esitada küsimusi asjade kohta, mis neile jäid kas arusaamatuks, küsida lisainfot jne. III variant Nagu II variandis moodustavad ka siin pressi õppijad, kellel on olnud ekstra ülesanne valmistada antud teema kohta ette küsimusi.

Samal teemal

Pressikonverentsi meetod sobib kasutamiseks teema vastu huvi äratamiseks ning eelkõige kordamiseks, kinnistamiseks. Antud meetodi kasutamise eesmärgiks võib olla: lisateadmiste saamine antud valdkonnast, erialast; tutvumine reaalse tööelu ja selle väljakutsetega; intervjueerimisoskuste harjutamine; lisainfo kogumine; erinevate sihtgruppide Valu seksis, sest liige ja arvamuste kogumine.

Õppijale antakse ülesandeks lähtuvalt teemast leida intervjueeritav.

Liikme intervjuu

Teiste teemade puhul võib otstarbekas olla intervjuu korraldamine ka näiteks oma sugulaste või tuttavatega. Lähtuvalt eesmärgist valmistab õppija ette küsimused, viib läbi intervjuu ning koostab hindamiseks kokkuvõtte vt abistav materjal õppijatele.

Protsess Intervjuu, kui õppemeetodi rakendamisel läbitakse üldjuhul järgmised etapid: teema leidmine ja sellega tutvumine; küsimuste ettevalmistamine; intervjuu läbiviimine; kokkuvõtte koostamine; E-õppes võib kasutada intervjueerimiseks erinevaid tehnilisi vahendeid, st intervjuu toimub näiteks Skype, e-posti, foorumi, jututoa või videokonverentsi vahendusel.

Teine võimalus on see, et intervjuu toimub nö näost-näkku, Liikme intervjuu kokkuvõte vormistatakse ja tulemusi jagatakse e-õppe vahendeid kasutades.

Hindamine Intervjuud, mida kasutatakse eesmärgiga välja selgitada õppijate ootused, arvamused, kogemused või teha kokkuvõtteid õpitust, ei hinnata. Hinnata võib ja saab näiteks pressikonverentsi meetodi kasutamisel nii intervjueeritavate ehk ekspertide ettevalmistatust ja oskust küsimustele vastata, kui ka pressi esinadajate oskust küsida häid küsimusi.

Eeldab ju heade küsimuste küsimine head materjali tundmist. Juhul, kui lasta peale pressikonverentsi õppijatel vormistada kokkuvõte teemast, toetudes ka pressikonverentsil kuuldule, on võimalik antud töid hinnata. Isikute intervjuude puhul võiks paluda õppijatel esitada nii intervjuu küsimused, kui ka intervjuu kokkuvõte tekstina, audiona, videona.

Hindamisel võiks arvesse minna nii küsimused, kui ka kokkuvõtte sisukus, loogilisus ja "lugeja"sõbralikkus.

Kindlasti on oluline eelnevalt õppijatega kokku leppida hindamiskriteeriumides. Õppijale - intervjuuks valmistumine Mõtle läbi, mis on intervjuu eesmärk — mida soovid intervjuu käigus teada saada. Pool edust sõltub inimesest, kelle valid intervjueeritavaks!

Kõigepealt moodustatakse lähtuvalt käsitletavast teemast ja intervjuu eesmärgist nt kas kogemuste jagamine või kokkuvõtete tegemine individuaalselt või ühiselt intervjuuküsimused nt Sinu hinnang E-õppe tõhususele, Positiivsed ja negatiivsed kogemused seoses e-õppega, Küsimused ja kõhklused seoses e-õppega ja seejärel jätkub intervjueerimine paarides või rühmades. Kui klassiruumis toimuva õppe puhul võiks kasutada nt kolmeliikmelist rühma, kus liige A intervjueerib liiget B ja liige C aga märgib üles vastuste tähtsaimad aspektid, siis e-õppes sõltub rühmasuurus eelkõige kasutatavatest tehnilistest vahenditest. Näiteks paaristööna on hea intervjueerimiseks kasutada sünkroonseid suhtlemisvahendeid Skype, jututuba, videokonverents ja suuremate rühmade puhul asünkroonseid vahendeid e-post, foorum.

Soovitus: Mõtle kõigile tuttavatele inimestele ja otsusta, kes neist võiks pakkuda suurt huvi millegi poolest. Paljud õppijad on olnud üllatunud, kui vähe nad tegelikult teavad omaenda perekonnaliikmetest! Õnnestunud intervjuu aluseks on hästi koostatud küsimused. Alustuseks pane kirja nii palju küsimusi, kui pähe tuleb ja seejärel tee valik lähtuvalt sinu intervjuu eesmärgist.

Liikme intervjuu

Kontrolli, kas sinu küsimused on sõnastatud selgelt ja arusaadavalt. Abiküsimused isikut tutvustava intervjuu puhul Küsimused võiksid hõlmata küsitletava lapsepõlve, haridust, perekonda, tööd ja karjääri, iseloomu, hobisid, tulevikuplaane, tundeid, pettumusi, unistusi … LAPSEPÕLV — midagi erilist, mis on seotud selle inimese sünniga, nimega; õed-vennad, nendevahelised suhted; varased mälestused; lemmikmängud, -mänguasjad, -tegevused; meeldejäävamad ettevõtmised, käigud, reisid.

KOOLIAEG — meeldejäävamad sõbrad, õpetajad, lemmikained, mitmesugused naljakad ja halenaljakad lood, parimad ja halvimad asjad sellest perioodist, vaba aja veetmisega seotu; tunnistused, autasud; esimesed kiindumused, armastus, kohtamised, peod; suhted vanematega; kooli lõpetamine.

Liikme intervjuu

NOORUS — eesmärgid, püüdlused; haridus; töökohad; abiellumine; pingelised ajad; "Kui saaksid muuta ühte asja, siis millist?