Kuidas maarata liikme suurus valimus

Kui saadud häälte arvud on võrdsed, siis antakse mandaat nimekirjale, mis paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas tagapool. Täiendavalt esitatud kandidaadid registreeritakse hiljemalt 15 päeva enne valimiste päeva ja kantakse valimisringkonnas kandideerijate nimekirja. Nii tekib teil õigus Eesti töötuskindlustushüvitisele ka juhul, kui olete nõutud 12 kuud töötuskindlustusstaaži omandanud mitmes riigis töötades. Võimalik on anda poolthääl, vastuhääl või jääda erapooletuks. Esildised kandidaatide registreerimiseks vaatab komisjon läbi nende registreerimiseks esitamise järjekorras.

Lisatud Näiteks töötuskindlustushüvitise saamiseks Eestis peab teil olema vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

CROSSY ROAD LIFE SKILLS LESSON

Kui olete töötuskindlustusstaaži kogunud ka teistes liikmesriikides nt Soomes ja Rootsis töötades, liidetakse kõik need kindlustusperioodid. Nii tekib teil õigus Eesti töötuskindlustushüvitisele ka juhul, kui olete nõutud 12 kuud töötuskindlustusstaaži omandanud mitmes riigis töötades.

Kuidas maarata liikme suurus valimus

Samuti sõltub töötuskindlustusstaaži pikkusest see, kui kaua on teil õigus hüvitist saada. Teise liikmesriigi töötuskindlustusperioodide liitmiseks peate töötushüvitise taotlemisel esitama vormi U1. Vormi väljastavad liikmesriikide tööturu- või töötuskindlustusasutused, kes kannavad vormile teie selles riigis omandatud töötuskindlustusstaaži.

Kuidas maarata liikme suurus valimus

Soovitav on vorm U1 alati juba enne ühest liikmesriigist teise lahkumist kohalikust asutusest kaasa võtta. Liikmesriikides vormi U1 taotlemise info leiate paremalt.

Partneritele

Vormi saate taotleda ka hiljem - kas ise või töötukassa kaudu, kuid see võtab kauem aega. Kui soovite taotleda vormi töötukassa kaudu, siis U1 taotluse vormi saab täita elektrooniliselt või väljatrükil.

Kuidas maarata liikme suurus valimus

Taotlusele lisage kõik selles liikmesriigis töötamist tõendavad dokumendid töölepingud, palgalehed, tööandja või maksuameti tõendid vms. Vormi U1 taotluse saate täita ja esitada töötukassas.

Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess. Antud sättest tuleneb, et hääletamise teel otsustatakse volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi. Muudes küsimustes viiakse hääletamine läbi ainult juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.

Oli teile sellest lehest abi? Ei sisaldanud informatsiooni, mida otsisin Informatsioon arusaamiseks keeruline.

Kuidas maarata liikme suurus valimus