Kuidas ma saan videotundide liikme,

Valige soovitud pisipilt ja minge sinna asukohta. Teine osa majadest lukku ei käi või puuduvad neil uksed hoopis, mis ei ole ju kuigi turvaline. Mida üllatavat te supervisiooni käigus teada saite? Olete märkinud, et Microsoftil on kõik asjad pilves, ja et see on hea.

E-õpe, koduõpe, distantsõpe Foto: Tiit Blaat Reegel, mille järgi on õpilasel kohustus hoida videotunni vältel kaamera kogu tunni vältel sisselülitatuna, on privaatsusõiguste vaatevinklist üsna riivav, leiab advokaat Tea Kookmaa. Peagi lõppev aasta on koolide jaoks kindlasti palju uut toonud. Koolides ei ole sel aastal õppetööd läbiviidud mitte tavapärases vormis, vaid distantsõppena, selleks, et vältida koroonaviiruse levikut koolipere seas. Distantsõpe on olnud keeruline väljakutse nii õpetajate kui ka õpilaste ja lastevanemate jaoks.

Praegune viirusekriis näitab seda selgelt. Peame õppima senisest rohkem koostööd tegema. Parim tööriist selleks on supervisioon, kinnitavad Tallinna Ristiku põhikooli õpetajad. Koostöö võib süveneda ka olude sunnil, nagu on juhtunud distantsõppe ajal. Kuid lisaks häda sunnil toimuvale koostööle on vaja ka teadvustatud ja plaanipärast ümberõpet, et jõuda Kuidas ümberõpe toimuda võiks, selle kohta saab tuua näite Tallinna Ristiku põhikoolist. Ristiku kool sõlmis eelmisel aastal lepingu viie superviisoriga, kes töötasid nende koolis tervelt aasta aega, seejuures neljal tasandil: juhtkonnaga, õpetajatega, üksikute töötajatega ja koolipere kui tervikuga.

Ristiku põhikooli direktor Katrin Luhaäär leiab, et niisama põhjaliku supervisiooni peaks tegema Eestis läbi iga kool. Ristiku koolil oli muidugi õnne.

Kuidas ma saan videotundide liikme

Olgu lisatud, et kogu praktika aja töötasid nad tasuta. Pärast aasta kestnud supervisiooni on direktor Luhaäärel väga selge ettekujutus sellest, missugust ümberhäälestust meie koolid Eesti koolil on ees väga suured muutused Katrin Luhaäär: Staažikad õpetajad teavad, kui palju on ootused koolile ja õpetajale aastate jooksul muutunud — mingis mõttes varasemaga võrreldes isegi vastupidiseks.

 1. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.
 2. Kas Bridle mojutab liikme suurust
 3. Video Kuidas suurendada liikme 3 cm
 4. Koige tohusam viis suurendab liiget
 5. ÕPPETÖÖ DISTANTSÕPPE AJAL – Häädemeeste Keskkool

Kõige värskemad ootused koolile on välja toodud haridusstrateegias — Paraku jääb sealt mulje, nagu peaksid õpetajad neile ootustele justkui automaatselt vastama. Mulle koolijuhina meeldiks väga, kui kõik Kuidas ma saan videotundide liikme oskaksid iseenesest hästi koostööd teha, suudaksid ideaalselt konflikte ja kriisiolukordi lahendada jne. Aga iseenesest ei juhtu midagi, sest arusaamad, väärtushoiakud ja tõekspidamised muutuvad väga aeglaselt.

Mis on uut Microsoft Teamsis?

Võtame näiteks nüüdisaegse õpikäsituse. Kõik oskavad Kuidas ma saan videotundide liikme ladusalt rääkida, aga tegelikku koolitöösse on sellest jõudnud vähe.

Kuidas ma saan videotundide liikme

Küsimus on selles, milline on tänase kooliõpetaja kuvand ühiskonnas? Kas õpetaja ei võiks olla see, kellel on ideid, mida ta julgelt välja käib, kes aitab oma kolleege, kes on õpilastele toetav teekaaslane?

Kuidagi on ju vaja vabaneda arhetüübist, mille järgi on õpetaja see, kes keelab ja käsib. Ja üks täiesti uus aspekt õpetaja töös — avalikkus.

23. aprill 2021

Kui me enne kriisi teadsime, et lapsevanemad saavad nutitelefoni kaudu salamahti oma lapse tundi jälgida, siis nüüd on see kõik otsepildis. Viirusekriisi ajal vaatavad õpetaja videotunde koos õpilasega tihti ka nende õed-vennad, isad-emad ja vanavanemadki. Järelikult tuleb õpetajal harjuda ka sellega, et ta on nüüd avaliku elu tegelane.

Kolga Kooli Digipööre

Kuidas jõudis Ristiku kool nii mahuka supervisioonini? Haarasime sellest võimalusest kinni ja moodustasime oma koolis juhtgrupi, mis läbis nende esimese koolituse.

Värsked postitused

Sellele järgnes koolitus kõigile meie kooli töötajatele ning kõige lõpuks võis iga üksik töötaja endale oma isikliku superviisori valida. Meil on 70 õpetajat ja 21 kasutaski isiklikku supervisiooni, mis on ekspertide hinnangul meie väikse kooli kohta kriitiline mass selleks, et koolis organisatsioonikultuuri muudatustega algust teha. Kadri Viires: Oluline on aru saada, et superviisorite tehtav tööalane Millised suurused on peenise ei ole isiklikus elus surkimine, vaid keeruliste küsimuste korral aitamine.

Arutasime selle supervisiooni käigus läbi, kuidas õpetaja peab käituma, kuidas hindama, vanematega suhtlema, kolleegidega koostööd tegema jpm. Meil on väga hea meel, et sellest kõigest oli meil viirusekriisi ajal palju abi.

Marget Mark: Kõige otsesemas mõttes on supervisioon töönõustamine, kus tegeldakse reaalsete tööalaste olukordadega. Uuritakse, millised on töötaja mõtted ja tunded, kuidas ta suhestub oma kolleegidega, õpilastega, lapsevanematega.

 • Advokaat: kas distantsõpe annab õiguse õpilaste lausjälgimiseks? - Forte
 • "Supervisioon igasse kooli!", Õpetajate Leht", mai > Ristiku Põhikool > Tallinn
 • Kui Windows teavituslaadi, on teil fookuse abirežiimis rohkem juhtelemente nt teatiste vaigistamine.
 • On lihtsam, kui üks võti avab maja kõik uksed : Õpetajate Leht
 • Aita mul suurendada liiget
 • Mis tegelik suurus on liige
 • On lihtsam, kui üks võti avab maja kõik uksed
 • Mis on uut Microsoft Teamsis? - Office'i tugi

Enamasti selgub nendest vestlustest, et õpetajal on oskusi või eeldusi, mida ta pole endale ise veel teadvustanud. Näiteks võib tal olla häid eeldusi konflikti lahendamiseks, läbirääkimisteks.

Viimased uudised

Juhtkonna grupis arutasime, kuidas üheskoos luua muutusi, uuendada väärtushoiakuid, süvendada koostööharjumusi, milles avaldub kaasav juhtimine, kuidas meeskond õpib. Kokkuvõtvalt võiks supervisiooni nimetada tunnete ja mõttemustrite teadvustamiseks, et minna edasi soovitud suunas.

Supervisioon aitab õpetajal mõtestada oma töö kvaliteeti, jääda vaimselt terveks ja töötada parimal viisil. Aga supervisioon ei saa olla ühekordne. Nii kui me uue teekonna ette võtame, tulevad uued teeristid ja igal ristmikul on vaja teha uusi otsuseid ning siis vajab inimene taas moraalset tuge.

Kui me tegime Ristiku kooli supervisiooni poole aasta kokkuvõtte, siis olime ühel teeristil, terve aasta kokkuvõtte ajal olime järgmisel teeristil, kus oli vaja uut mõtestamist ja uut edasiliikumise kindlust. Kuidas te kooli juhtimise küsimusi analüüsisite? Kairit Seenmaa: Ristiku koolis sai kõigepealt supervisiooniks kokku 12 inimesest koosnev juhtgrupp ja lisaks toimusid supervisiooni arengupäevad kõigile õpetajatele.

Tõelist ahhaa-elamust oligi kõigepealt märgata juhtkonna grupis, kus saadi väga ruttu aru, missuguseid uusi koostöö- ja kaasarääkimise võimalusi supervisioon inimestele annab.

Advokaat: kas distantsõpe annab õiguse õpilaste lausjälgimiseks?

Juhtgrupp omakorda viis selle uue teadmise oma kolleegideni. Ristiku koolis ongi supervisiooni tulemusel kõige rohkem paranenud ja tihenenud omavaheline koostöö. Koolis on meie-tunne tugevnenud. Dialoog juhtkonnaga on veelgi paranenud.

30. aprill 2021

Kui inimesed tunnevad ennast kindlamalt, siis hakkavad asjad toimima. Näiteks on realiseerunud ühine arusaam ühiselt kokkulepitud väärtustest. Katrin Luhaäär: Meie uus arusaamine on nüüd see, et kollektiivi iga liige peaks tunnetama ennast oma valdkonna juhina: õpetaja on juht, klassijuhataja on juht, samuti ainegrupi esimees jne.

Ühel koolitusel öeldi väga tabavalt, et keegi teine ei saa luua sinu suhteid õpilastega.

Kuidas ma saan videotundide liikme

Seda ei saa teha sinu eest õppejuht, psühholoog, sotsiaalpedagoog. Õpetaja peab olema oma klassis ise nii õpetaja, direktor, õppealajuhataja kui ka sotsiaalpedagoog ning ehitama head suhted oma õpilastega ise üles. Me usume, et praegune supervisioon aitab meil selle väljakutsega toime tulla ja terve mõistuse juurde jääda, mitte läbi põleda.

Kuidas ma saan videotundide liikme