Koik Keskmise liikme suuruse kohta, Keerulisemad päringud koos harjutustega

Statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo sõnul on ekvivalent netosissetulekuid ja nende pealt arvutatavaid näitajaid hea aluseks võtta, kui analüüsida ebavõrdsust ühiskonnas, vaesust üldiselt või kitsamalt näiteks sotsiaalsete siirete mõju vaesusele — teemasid analüüsimiseks on palju. Foto: pixabay Palkade erinevuse näiteks toob statistikaamet Hiiu maakonna. Selleks, et saaksime leida väljarändajate keskmise vanuse, peame kõigepealt arvutama vanused ka nende isikute jaoks, kelle kohta on andmebaasis olemas sünniaeg.

Koik Keskmise liikme suuruse kohta

Läheme oma andmebaasiga edasi. Võtame nüüd andmebaasist välja iga Koik Keskmise liikme suuruse kohta vara väärtuse koos leibkonnapea nimega.

Sissetulek

Veergude järjekord ei pea lahenduses sama olema. Väljarändajate keskmine vanus Leiame väljarändajate keskmise vanuse.

Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine Viimati uuendatud: Arvutamise aluseks olevad kuud Keskmise töötasu arvutamise aluseks võetakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud 6 kuu jooksul teenitud töötasud, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud.

Tabelis "Isik" on väljad vanus ja sünniaeg. Erinevatest allikatest andmeid lisades peab arvestama, et need võivad olla erineval kujul, näiteks võivad inimeste kohta olla sisestatud sünniajad või vanused, nagu praegusel juhul ongi. Andmebaasi disainima asudes peab otsustama, kas andmed ühtlustada juba sisestamise käigus, siis tulnuks kõigi puhul, kellel oli teada sünniaeg, mitte vanus, arvutada vanus ja lisada see andmebaasi ja piirduda ainult ühe, vanuse lahtriga.

Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine

Samas on sünniaeg täpsem ja sellest infost oleks kahju loobuda, kui see on meil olemas ja võiksime selle hõlpsalt lisada. Seepärast on mõistlik teha alguses kaks erinevat välja.

  • Üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
  • Vaga mehed Mis suurus liige
  • Ühiskond Eesti elanike rahakott: palgad puust ja punaseks Keskmine brutokuupalk oli
  • Andmed hüvitise suuruse arvutamiseks saab töötukassa Maksu- ja Tolliametilt.

Aga kui tahame leida keskmist vanust või leibkonna keskmist vanust, siis oleks meil jälle vaja, et see info oleks esitatud ühetaoliselt.

Saame luua oma andmebaasis uue välja ja seal andmed ühtlustada, alles jäävad ka mõlemad algsed väljad.

Koik Keskmise liikme suuruse kohta

Nii on lihtsam sisestada ja olenevalt andmetest, võib olla lihtsam pärast kasutada samu andmeid uute küsimuste küsimiseks, kui andmed ei ole vastavalt esialgsetele küsimustele liigselt normaliseeritud. Selleks, et saaksime leida väljarändajate keskmise vanuse, peame kõigepealt arvutama vanused ka nende isikute jaoks, kelle kohta on andmebaasis olemas sünniaeg.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Vaatame kõigepealt olemasolevad andmed üle, toome tabelitest "Isik" ja "Leibkond" kokku väljad, millega edasi toimetama peame ja sorteerime tabeli algusesse väljad, kus on teada synniaeg, aga pole vanust. Tabelis "Leibkond" on väli ymberkirjutus, sellest tuleks lahutada tabelis "Isik" asuval väljal synniaeg olev info.

Viimati uuendatud: Olgu siis määruse kasutamine vajalik näiteks töötaja puhkusetasu või koondamishüvitise arvestamiseks. Kuigi määrus on kehtinud juba mitmeid aastaid ja paljudel tööandjatel on määruse rakendamisel vilumus tekkinud, leidub endiselt tööandjaid, kellele määrusest arusaamine ja selle rakendamine raskuseid tekitab. Töötajatest rääkimata.

Kuna meie andmetes ei ole kirjas, mis kuus on ümberkirjutamine toimunud, siis võtame vanuse arvutamiseks sünniajast välja ainult aasta ja teeme lahutustehte. Tahame allikast järele vaadata, kas tal ikka tõesti ei olnud vanust ega sünniaega või on jäänud see lihtsalt välja märkimata.

Crochet Bomber Jacket - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Mudelit tehes ei pea seega kõiki tabeleid omavahel vahetult siduma. Saime viite ja kontrollime üle, säiliku EAA. Jõuame nüüd tagasi keskmise vanuse arvutamise juurde.

Koik Keskmise liikme suuruse kohta

Kirjuta SQL lause, mis arvutaks kõigi väljarändajate keskmise vanuse.