47 liikme suurus

MES-i nõukogu suurus on kolm kuni 15 liiget. Võrdsete poolthäälte korral paneb istungi juhataja eelnõud uuele hääletusele ning kui ka teist korda saavutatakse sama tulemus, langevad mõlemad eelnõud menetlusest välja. Varem olid nii isikuvalimiste kui ka umbusaldushääletused salajased, kuid nüüdseks on salajane ainult hääletamine isikuvalimistel. Kuna maaeluminister on MES-i asutajaõiguste teostaja, siis ei ole tema ametikohustused ühildatavad nõukogu liikme ametikohustustega. Sellistel juhtudel peaks isik laskma ennast erapooletuse nimel otsuse tegemisest taandada. Sedeliga hääletamise korral luuakse tavaliselt ka hääletamiskomisjonid.

Järvik saaks MES-i nõukogus koha, kus enne ministeriametit oli Arvo Aller ja ametiaeg 47 liikme suurus viis aastat.

47 liikme suurus

MES-i nõukogu esimehe ja liikmete tasud on määratud asutajaõiguste teostaja poolt Nii makstakse täna nõukogu esimehele ,71 ja liikmele ,47 eurot kuus bruto. Nõukogu tasustamist reguleerib rahandusministri määrus, mille järgi sõltuvad nõukogu esimehele ja liikmetele vastavad tasud sihtasutuse palgafondi suurusest kuus.

Kui palgafondi suurus on üle 90 euro, võib nõukogu esimehele maksta ja liikmele eurot.

47 liikme suurus

MES-i palgafond on ca eurot kuus ehk nõukogu esimees ja liikmed saavad mõnevõrra väiksemat tasu kui seadus lubaks.

Vastavalt riigivaraseadusele tuleb vähemalt üks MES-i nõukogu liikmetest valida rahandusministri ettepanekul. Varem oli rahandusministri ettepanekul valitud nõukogu liikmeks Arvo Aller, kes aga sai maaeluministriks.

47 liikme suurus

Kuna maaeluminister on MES-i asutajaõiguste teostaja, siis ei ole tema ametikohustused ühildatavad nõukogu liikme ametikohustustega. Sel põhjusel kutsuti Aller MES-i nõukogust tagasi ning rahandusminister tegi ettepaneku valida uueks nõukogu liikmeks Mart Järvik.

47 liikme suurus

MES-i nõukogu suurus on kolm kuni 15 liiget. Praegu on nõukogus täidetud üheksa ametikohta.

47 liikme suurus

Toimetaja: Urmet Kook.